ჩვენს შესახებ

კომპანია "UNITED GROUP" დაფუძნდა 2013 წელს. ნებისმიერი ტიპის სრული სამშენებლო-სარემონტო მომსახურებას უწევს თავის მომხმარებელს...

ვრცლად

პროდუქცია

კომპანია "UNITED GROUP" საღოფაცხოვრებო მასალებს სთავაზობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიებიდან. თავიდანვე ჩვენს მიზანს...

ვრცლად

შესრულებული სამუშაოები

კომპანია "UNITED GROUP" ორგანიზაცია, რომელიც არის დაკომპლექტებული მაღალკვალიფიციური გუნდით...

ვრცლად

პროფესიონალიზმი

პასუხისმგებლობა საფუძველია გამარჯვებისა.

ხარისხის კონტროლი

შესრულებული სამუშაოებზე აფორმებს მიღება ჩაბარების აქტს.

დროის სწორი მენეჯმენტი

განსაზღვრავს ობიექტის დასრულებას დათქმულ ვადებში და კლიენტის კმაყოფილებას.

გადახდის პირობები

განვადება, ეტაპობრივი გადახდა, რენტაბელურობა ჩვენი კომპანიის საფასო პოლიტიკაა.

შრომის უსაფრთხოება

თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი გუნდი სამშენებლო კოდექსის დაცვა ქმნის უსაფრთხო თანამშრომლობას კლიენტთან.

დაცულობა

გარანტიები შესრულებულ სამუშაოებზე და დამკვეთის კონფიდენციალობის დაცვა.

ჩვენს შესახებ

კომპანია “იუნაითედ გრუპი” დაფუძნდა 2013 წელს. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც არის დაკომპლექტებული მაღალპროფესიონალთა გუნდით და რომლის სფეციფიკა არის ნებისმიერი ტიპის სრული სამშენებლო-სარემონტო მომსახურება. რაც გულისხმობს, როგორც აშენებას ე.წ. შავ კარკასამდე, აგრეთვე შავი კარკასიდან ევრო რემონტამდე დასრულებას. ჩვენი კომპანიის მიზანია გაუადვილოს დამკვეთს აშენებასთან და რემონტთან დაკავშირებული ურთულესი პროცესები და უმოკლეს ვადაში, ხარისხიანად და ეფექტურად ჩააბაროს სამუშაოები.

ვრცლად

ჩვენ

ვაშენებთ

უზრუნველყოფთ

ვარემონტებთ